Wandfigurinen
Home
Text
ICHI O SHIRITE NI O SHIRAZU
Wandfigurine
57cm x 12,5cm
2007