PaperSculptures
Home
Text
HITO WA KASUMI O KUTTE
WA IKITE YUKENU
Figurine
70cm x 13cm
1998